Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Diplomutbildningar

Bild: Diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet eftersom de själva är verksamma inom de områden de undervisar i.

Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Nya kunskaper och färdigheter behövs för att klara nya uppgifter. Vill du kunna påverka din framtid behöver du också ökade insikter om dig själv, om samhället och dess mekanismer. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling, dina erfarenheter och drivkrafter.

Vår pedagogik har utprövats genom decennier i nära samspel med organisationer och företag och bygger på människans lust att uppleva, lära och utvecklas.

Värdefulla nätverk
Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket ger rika möjlighet till erfarenhetsutbyte. Dessutom får du ett värdefullt nätverk som du kan ha nytta av efter utbildningens slut.

Diplom och betyg
Efter minst 70% närvaro i varje avsnitt samt godkända tentamina får du diplom och betyg.

Kursnamn Kommun Start
Växjö 2014-04-15
Växjö 2014-04-16
Göteborg 2014-04-23
Göteborg 2014-04-23
Uppsala 2014-08-27
Linköping 2014-09-11
Jönköping 2014-09-11
Uppsala 2014-09-17
Linköping 2014-09-17
Kalmar 2014-09-17
Växjö 2014-09-17
Jönköping 2014-09-17
Uppsala 2014-09-18
Linköping 2014-09-18
Jönköping 2014-09-18
Uppsala 2014-09-18
Växjö 2014-09-18
Linköping 2014-09-18
Växjö 2014-09-18
Jönköping 2014-09-18
Kalmar 2014-09-18
Kalmar 2014-09-24
Växjö 2014-09-24
Linköping 2014-09-25
Jönköping 2014-09-25
Göteborg 2014-09-25
Linköping 2014-09-25
Uppsala 2014-09-25
Jönköping 2014-09-25
Malmö 2014-09-29
Linköping 2014-09-30
Uppsala 2014-10-01
Jönköping 2014-10-01
Linköping 2014-10-01
Växjö 2014-10-01
Kalmar 2014-10-01
Växjö 2014-10-01
Kalmar 2014-10-01
Jönköping 2014-10-07
Kalmar 2014-10-07
Linköping 2014-10-07
Växjö 2014-10-08
Malmö 2014-10-13