Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Internationellt och miljö

Kyrkans internationella arbete handlar mycket om att ta ansvar och ta ställning. Här blir tron till handling mot kränkningar av människor och natur.

De globala frågorna är ett perspektiv som genomsyrar Sensus verksamhet. Tillsammans med Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd tar Sensus fram material och utbildningar kring internationella frågor och miljö.

internationellt och miljö