Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Fyra böcker med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt

2013-07-01

Böckerna Barnets rätt och Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna är de två senaste böcker från Sensus studieförbund. Alla lämpar sig bra för studiecirklar eller utbildningar.

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättighter." Så inleds FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vad innebär det? Hur uppstod de och hur lever vi efter dem?

Sensus erbjuder bland annat:

omslag 

 

Barnets rätt, en bok om barnkonventionen 

Läs mer

 

 

 omslagRättighetsbaserat arbete i kyrkorna, introduktion och metoder

Läs mer

 

 omslag  Alla har rätt, en bok om diskrimineringslagen

Läs mer
 omslag  Människorätt, en grundbok i Mänskliga rättigheter

Läs mer