Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Rättvis handel

Bild: Kurser/studiecirklar inom rättvis handel.

 

Rättvis handel bidrar till en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för producenter och arbetare - framförallt i Syd.

Globala frågor och rättvis handel är stora begrepp som innefattar en mängd saker. Det finns många åsikter om globaliseringens effekter, vissa menar att vi har fått det bättre i världen, andra menar att det är tvärtom.


Säkert är, att världen har blivit mer komplex och att det finns ett stort behov av att människor får mötas och prata om sådant som kan vara konsekvenser av ett globaliserat samhälle.