Kurser

Vill du fördjupa dig i mänskliga rättigheter, samtala om livet eller utveckla dig inom data eller dans? Hos oss hittar du en stor variation av kurser och cirklar. Välkommen!

Upplev, lär, skapa, utvecklas

Sök kurser

Visar kurser i hela Sverige

Visa som

20 träffar på inom Västernorrlands län

 1. Diplomerad HR-koordinator Sundsvall

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Onsdag 25 mars 2015
  Plats
  sensus, Sundsvall
  Beskrivning
  Som HR-koordinator är du involverad i organisationens viktiga HR-processer. Du arbetar med rekrytering, kompetensutveckling och avveckling. För att hantera detta krävs kunskaper och färdigheter i personaladministration och arbetsrätt samt god kommunikativ förmåga. Sensus utbildning til Diplomerad HR-koordinator ger dig möjlighet att utvecklas inom dessa områden.Målet är att du efter a...
 2. Diplomerad Redovisningsekonom Sundsvall

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Torsdag 20 november 2014
  Plats
  sensus, Sundsvall
  Beskrivning
  Syftet är att ge deltagarna praktiskt användbar kunskap och de verktyg som behövs för att använda ekonomiska teorier och modeller, främst i det operativa ekonomiarbetet. Utbildningen är praktiskt inriktad och vänder sig till ekonomer på olika nivåer inom företag och förvaltning, t ex: personal med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, bokföringsassistenter, arbetsledande befattningar med ekonomia...
 3. Friskvård för parrelationen/PREP

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Enligt överenskommelse
  Plats
  Familjerådgivningen - Sundsvalls kommun, Sundsvall
  Beskrivning
  En kurs som vänder sig till par som i förebyggande syfte vill stärka sin relation PREP-kursen hjälper par att få större glädje i relationen, erbjuder verktyg till att förbättra kommunikationen, fokuserar på det som kan stärka förhållandet och lär ut problemlösning. Korta undervisningspass varvas med samtal och övningar på tu man hand. Pris: 1000 kr. / par inkl. kursmaterialLokal...
 4. Diplomerad HR-specialist Sundsvall

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Onsdag 25 mars 2015
  Plats
  sensus, Sundsvall
  Beskrivning
  Att arbeta som HR-specialist innebär att arbeta med HR-frågor på såväl operativ som strategisk nivå. Det innebär att arbeta med individer, grupper och organisation. Sensus utbildning till HR-specialist ger dig möjlighet att utvecklas inom dessa områden.Målet med utbildningen är att du skall tillägna dig kunskap och förståelse som gör att du kan tillämpa teorier och modeller för s...
 5. Diplomerad projektledare Sundsvall

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Tisdag 17 februari 2015
  Plats
  sensus, Sundsvall
  Beskrivning
  Det har blivit allt vanligare att arbeta i projektform. Men att leda projekt på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver kunskap om projektets olika delar samt metoder för att kunna planera och genomföra projektet från start till mål.Förståelse för grupprocesser och den egna rollen i projektgruppen är andra viktiga kunskaper som en projektledare bör ha. Sensus utbildning till ...
 6. Diplomerad Informatör Sundsvall

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Onsdag 22 oktober 2014
  Plats
  sensus, Sundsvall
  Beskrivning
  För att fungera framgångsrikt i rollen som informatör behöver du både strategisk och praktisk kunskap om information och kommunikation. Sensus utbildning till diplomerad informatör ger dig förståelse för kommunikationsprocessens olika delar samt kunskap som gör att du kan planera och utföra organisationens interna och externa kommunikation på ett medvetet, genomtänkt och strukturerat sätt. <...
 7. Bachata och Salsa workshops med Ibbe

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Lördag 25 oktober 2014
  Plats
  Sliperiet, Örnsköldsvik
  Beskrivning
  "Ibbe": Välkänd salsa-dansinstruktör i Stockholm Salsa Dance och hos Umeå Salsa Club. Idag har han haft workshops i ett flertal städer och uppträtt på scener både i Sverige och utomlands.
 8. PREP - Friskvård för parrelationen (vt 2015)

  Län
  Västernorrlands län
  Datumn
  Ej fastställt.
  Plats
  Gullängets Kyrka, Örnsköldsvik
  Beskrivning
  En PREP-kurs ger dig kvalitetstid med din partner. PREP är ett pedagogiskt program och bygger på forskning om vad som kännetecknar ett gott förhållande. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar, värderingar och förhållningssätt.