Kurser

Vill du fördjupa dig i mänskliga rättigheter, samtala om livet eller utveckla dig inom data eller dans? Hos oss hittar du en stor variation av kurser och cirklar. Välkommen!

Upplev, lär, skapa, utvecklas

Sök kurser

Visar kurser i hela Sverige

Visa som

346 träffar på inom Stockholms län

 1. Vasastans Sångkör

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Torsdag 04 september 2014
  Plats
  Ejebysalen, Stockholm
  Beskrivning
  Körens hemsidaVasastans körakademi - sångkörArbetstimmarna är en ungefärlig beräkning av cirkeltimmar som kursen kommer att vara men den kan ändras till mer eller mindre beroende på körens arbete under terminens gång.Taggar
 2. Certifiering av Sensusledare tisdag 25 /11

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Tisdag 25 november 2014
  Plats
  Medborgarhuset, Stockholm
  Beskrivning
  Certifieringen bekräftar din folkbildningspedagogiska nivå. Den innebär att du i samtal med två av våra certifierare och de andra deltagarna reflekterar över innehållet i Sensus pedagogiska policy och därmed fördjupar förståelsen för folkbildning och folkbildningens pedagogiska förutsättningar.
 3. Word för informatörer i Svenska kyrkan

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Tisdag 04 november 2014
  Plats
  Sensus lokaler Medborgarhuset Stockholm, Stockholm
  Beskrivning
  Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig mer om Word. Du får lära dig att göra mallar och blanketter. Om du kan ta fram bra mallar till övriga anställda i församlingen säkerställer du att de följer den grafiska profilen. Du får också lära dig att arbeta med långa dokument såsom verksamhetsberättelser. Vi går dessutom igenom hur man länkar Excelfiler till Worddokument. Alla exempel och övningar är kopplade till Svenska kyrkans verksamhet och IT-miljö.
 4. Keramik söndagar

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Söndag 16 november 2014
  Plats
  Medborgarhuset, Stockholm
  Beskrivning
  Kavla, tumma, ringla och dreja - teknikerna är många när man skapar i lera.
 5. Menuette

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Söndag 05 oktober 2014
  Plats
  Kristinehovs Malmgård, Stockholm
  Beskrivning
  Lär dig 1700-talets mest populära dans, menuetten.
 6. Utskick med hjälp av Word, Excel och Outlook för Svenska kyrkans personal

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Torsdag 11 december 2014
  Plats
  Sensus lokaler Medborgarhuset Stockholm, Stockholm
  Beskrivning
  I församlingarna gör man ofta utskick till församlingsborna om olika verksamheter. På denna kurs får du lära dig jobba i processer med en tidplan över ett år. En plan som du sedan kan återanvända och revidera nästa år. Efter kursen kan du använda registerfunktioner i Excel. Du får reda på hur du kan hämta information från K-boken till Excel. Du får lära dig att skicka massbrev via Word, men också massutskick via Outlook. Du får därutöver lära dig att använda uppgiftslistan ...
 7. Heliga danser - Lyssna efter den inre rösten

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Lördag 15 november 2014
  Plats
  Oscarshemmet, Stockholm
  Beskrivning
  Heliga cirkeldanser har uråldriga anor och bygger på enkla steg. Dansen ger djup, vila och närvaro i nuet. Dansen är tyst gemenskap, en ordlös bön.
 8. Arbeta smartare i Outlook 2010 för Svenska kyrkans personal

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Tisdag 28 oktober 2014
  Plats
  Sensus lokaler Medborgarhuset Stockholm, Stockholm
  Beskrivning
  Du ska inte arbeta mer, hårdare eller snabbare - utan snabbare. För att göra det måste du prioritera, planera och ha ordning. Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig bättre möjligheter till uppföljning och planering. Alla funktioner och inställningar är kopplad till Svenska kyrkans IT-miljö. Alla exempel och övningar är kopplade till Svenska kyrkans verksamhet.
 9. Barnens rätt - en utbildningsdag om barnkonventionen och barnkonsekvensanalys 15 nov

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Lördag 15 november 2014
  Plats
  Medborgarhuset, Stockholm
  Beskrivning
  Är kyrkan en kyrka för alla, och låter vi barnen ta plats på lika villkor? Vad betyder ett ett stärkt barnperspektiv i arbetet med församlingsinstruktionen, budget och barnverksamhet? Välkommen till en dag med möjlighet till fördjupning i hur barnets perspektiv ska beaktas i församlingens verksamhet och pastorala program.
 10. Korttillverkning - Annorlunda vikning

  Län
  Stockholms län
  Datumn
  Fredag 29 augusti 2014
  Plats
  Medborgarhuset, Stockholm
  Beskrivning
  Att skapa sina personliga kort är en rolig och uppskattad hobby.