Närliggande information och relaterade länkar

Du är här:

Other languages

Sensus har information på ett antal olika språk;

Arabiska
Assyriska
Engelska
Persiska
Somaliska
Spanska
Turkiska

Lättläst svenska

Vi har även översatt flera sidor till teckenspråk. Du hittar länkarna till teckenspråksfilmerna längst ner på de översatta sidorna.